Search Results for: máy xúc lật

máy xúc lật caterpillar 980h

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 980H CŨ

Mã sản phẩm TB00161
Số seri no CAT0980HHJMS03046
Dung tích gầu 5.4 m3
Loại động cơ Diesel, C15, 237 kW
Trọng lượng bản thân 29 945 kg
Năm sản xuất 2007
Số giờ hoạt động 18 021 h
Địa điểm Đồng Nai
Giấy đăng kiểm
máy xúc lật caterpillar 980h

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 980H CŨ

Mã sản phẩm TB00162
Số seri no CAT0980HLJMS03045
Dung tích gầu 5.4 m3
Loại động cơ Diesel, C15, 237 kW
Trọng lượng bản thân 29 945 kg
Năm sản xuất 2007
Số giờ hoạt động 16 359 h
Địa điểm Đồng Nai
Giấy đăng kiểm
máy xúc lật kawasaki cũ 70zv-2

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70ZV-2 CŨ

Mã sản phẩm TB00163
Số seri no 70C5-0335
Dung tích gầu 3 m3
Loại động cơ Diesel, 6SB5.9, 137 kW
Trọng lượng bản thân 14 280 kg
Năm sản xuất 2009
Số giờ hoạt động 24 468 h
Địa điểm Đồng Nai
Giấy đăng kiểm 70ZV-2.pdf

0932 469 884

Scroll to Top